Zero-emmissiezones

Overstappen naar duurzaam transport

Bij ons bedrijf staan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we momenteel al grote stappen zetten richting een groenere toekomst. Met een vloot van vier elektrische bussen en een volledig elektrisch wagenpark voor al onze personenauto's, dragen we actief bij aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Als een toegewijd duurzaam bedrijf hebben we ons ten doel gesteld om onze impact op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een schone en leefbare omgeving voor toekomstige generaties. We begrijpen dat het verminderen van uitstoot essentieel is om deze doelen te bereiken. Daarom blijven we investeren in emissievrije technologieën en innovaties.

We willen u ook op de hoogte brengen van een belangrijke ontwikkeling die vanaf 1 januari 2025 van kracht zal zijn. Op die datum worden bepaalde bedrijfsauto's niet langer toegestaan in de binnenstad. Dit initiatief heeft tot doel de luchtkwaliteit en het milieu in het stadscentrum te verbeteren. Er wordt gesproken over het instellen van een zero-emissiezone, waarbinnen alleen voertuigen zonder uitstoot worden toegelaten. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en zijn vastbesloten om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en een voorbeeld te stellen op het gebied van duurzaamheid.

Wij geloven dat onze inzet voor elektrisch vervoer en duurzaamheid niet alleen een positieve impact heeft op het milieu, maar ook bijdraagt aan een gezondere en leefbaardere omgeving voor iedereen. We blijven ons inzetten voor groene oplossingen en blijven streven naar een betere toekomst.

Samen bouwen we aan een schonere wereld!

Over de schrijver
Reactie plaatsen