Aanpassing EPBD-Wetgeving wordt aangepast
17 augustus 2023 

Aanpassing EPBD-Wetgeving wordt aangepast

Wat betekent dit voor gebouweigenaren?

De fundering van alle wetgeving rondom de energieprestatie van gebouwen – de EPBD – gaat veranderen. Dat betekent nogal wat. Op welke veranderingen moeten we ons voorbereiden? Wat zijn de grootste verschillen met de huidige situatie? Wat betekent dat voor jou als gebouweigenaar en hoe doe je een EPBD IV keuring?

De EPBD wordt aangepast
Om te zorgen dat we in de toekomst alleen nog maar in emissieneutrale gebouwen wonen, werken en leren, moet de energieprestatie van gebouwen (verder) verbeteren. Daarom wordt er in Europa gewerkt aan nieuwe regels, waarna de Nederlandse uitwerking van de ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD) zal worden aangepast. 

De huidige EPBD III zal worden herzien en aangepast naar de EPBD IV, met een duidelijk doel: emissievrije gebouwen in 2050. Wanneer is een gebouw emissievrij? Volgens de EU is dat het geval wanneer de kleine hoeveelheid energie die het gebouw gebruikt, in het gebouw zelf uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. 

Wat is de status en wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd? 
Zoals het er nu uitziet, gaat de nieuwe versie IV van de EPBD in per 2025. Voor alle nieuwe overheidsgebouwen is dat 2028. Voor bestaande bouw geldt vanaf 1 januari 2027 renovatie tot een geheel emissievrij gebouw. De definitieve richtlijn is er echter nog niet. 

De EU nam onlangs het voorstel over nieuwe energieprestaties aan. De EPBD is de Nederlandse uitvoering van deze richtlijn en daarom zal deze in lijn met de nieuwe EPBD aangepast worden. Hoe dat er precies uit gaat zien? Dat is helaas op dit moment nog relatief onduidelijk. Hoewel er met man en macht wordt geprobeerd om de veranderingen zo specifiek en duidelijk mogelijk uit te leggen aan vastgoedeigenaren, weet niemand het exact. Wij dus ook niet. Wanneer de definitieve richtlijn duidelijk is, zal dat stap voor stap helder worden. 

Bron: CFP

Over de schrijver
Reactie plaatsen