Privacyverklaring

Installatiebedrijf Goes Plooy bv, nader te noemen Goes-Plooy, gevestigd aan A. Hofmanweg 44-A 2031 BL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goes Plooy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goes-plooy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Goes Plooy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Goes Plooy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goes Plooy) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Goes Plooy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Soort gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer

Bewaartermijn: zolang als nodig is 

Reden: abonnement, storingen, werkzaamheden

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Goes Plooy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goes Plooy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Goes Plooy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Derden: n.t.b.

Doel: n.t.b.

Welke gegevens: n.t.b.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Goes Plooy gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Goes Plooy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: Goes Plooy

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: zolang als nodig is

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@goes-plooy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Goes Plooy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Goes Plooy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goes Plooy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goes-plooy.nl.

Contactgegevens:

 

Installatiebedrijf Goes Plooy bv Haarlem

A. Hofmanweg 44-A

2031 BL Haarlem

023 - 5261503

Installatiebedrijf Goes Plooy bv Alkmaar

Kamerlingh Onnestraat 27Q

1821 BP Alkmaar

072 - 2153200

 

Richard Groeneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Goes Plooy hij is te bereiken via r.groeneveld@locastechniek.nl.

Contact

 

Vestiging Haarlem
A. Hofmanweg 44-A
2031 BL Haarlem
023 526 15 03
info@goes-plooy.nl

Vestiging Heiloo
Westerweg 198c
1852 AP Heiloo
072 515 32 00

info@goes-plooy.nl

Vestiging Noordwijk
’s Gravendijckseweg 31
2201 CZ Noordwijk
071 361 92 54

info@goes-plooy.nl

Installatiebedrijf Goes Plooy bv

 

Loodgieterswerk, dakbedekking, centrale verwarming, sanitair advies en installatie zijn bij ons in goede handen. Nu ook energiebesparende producten!

Cookies en privacy
Privacyverklaring

Blijf op de hoogte

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg ons dan via social media.

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - Goes-Plooy
  • LinkedIn - Goes-Plooy